Trzecia  Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica drugiej kadencji.

Kolejna sesja MRG odbyła się w dniu 20 grudnia 2016. Obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jerzy Wałęga, Sekretarz Gminy Teresa Brągiel, Skarbnik Jolanta Bielewicz, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szczerba, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Barbara Bogdan, Z-ca Dyrektor Zespołu Szkół  w Staszkówce Iwona Cygnarowicz,  opiekun MRG – Dyrektor Gimnazjum w Moszczenicy Witold Bogdan.

W czasie sesji podjęto dwie uchwały: o wyrażeniu zgody na prowadzenie strony internetowej MRG oraz o ogłoszeniu konkursu na logo Gminy w Moszczenicy.

W swoich wystąpieniach Wójt Gminy Jerzy Wałęga odniósł się do niepokojących wydarzeń politycznych w Berlinie oraz w kraju. Omówił również sytuację i ważne wydarzenia w Gminie Moszczenica. Wyjaśnił w obszernym wystąpieniu program porządkowania numeracji w gminie, do którego gmina ma zamiar przystąpić. Omówił również aktualny stan prac nad reformą edukacji i w jaki sposób reforma wpłynie na zmiany w szkołach Gminy. Wręczył radnym świąteczno mikołajkowe upominki – Kalendarze na 2017 r i długopisy.

W czasie opłatkowego spotkania noworocznego Radni składali Wójtowi, zaproszonym gościom, dyrektorom szkół świąteczno-noworoczne życzenia i stroiki. Był czas na połamanie się opłatkiem, składanie życzeń i śpiew kolęd.

 /Witold Bogdan/