Wójt Gminy Moszczenica 

wraz z Młodzieżową Radą Gminy Moszczenica ogłasza konkurs 

na logo Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica.

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 10 do 17 lat, zamieszkała na terenie Gminy Moszczenica. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na kracie zgłoszeniowej, którą wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Moszczenica pok. nr 123 w terminie do 24 lutego 2017 r.

 

Dodatkowe informacje w załącznikach 

regulamin oraz karta zgłoszeniowa