W dniu 25.09.2015 r. klasy I pojechały na wycieczkę do Tuchowa i Ciężkowic. W Tuchowie uczniowie poznawali historię patrona naszej szkoły. Obecny na miejscu zakonnik zapoznał młodzież z życiorysem arcybiskupa Leona Wałęgi i historią sanktuarium. Uczniowie odwiedzili też ruchomą szopkę bożonarodzeniową ojców redemptorystów. Następnie udali się do Ciężkowic. Na początku odpoczęli przy drobnym posiłku. Potem wyruszyli w trasę. Chodzili po skałkach i ścieżkach znajdujących się w głębi lasu. Następnie udali się w drogę powrotną do Moszczenicy. Czas spędzony na wyjeździe minął bardzo szybko i przyjemnie.

 

Są dziwy w niebie i na ziemi,
o których ani śniło się waszym filozofom
/Szekspir/


Pod koniec kwietnia roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klas III zmierzyli się z kilkudniowym egzaminem gimnazjalnym, po czym nastał dla nich czas wytchnienia… Jednak nie dla wszystkich…
Część z nich z wielką ochotą i zaangażowaniem podjęła się kolejnego wyzwania – inscenizacji „Dziadów cz.II” A. Mickiewicza.

      Dyrektor Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy informuje, że w dniach od 23 marca 2015r. do 19 czerwca 2015r. odbywa się rekrutacja uczniów do gimnazjum  na rok szkolny 2015/2016. 
Do klasy I  gimnazjum z urzędu przyjmowani są uczniowie  zamieszkujący w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.
O przyjęciu dziecka spoza obwodu do szkoły zdecyduje postępowanie rekrutacyjne. 
W celu przyjęcia dziecka spoza obwodu do szkoły należy przedłożyć odpowiedni wniosek, który można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe zasady rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Moszczenica w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 zamieszczamy poniżej.

 

3 czerwca 2015 w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W trakcie uroczystości podsumowano 8 lat programu stypendialnego. 44 najbardziej uzdolnionych stypendystów VII edycji programu otrzymało certyfikaty i upominki z rąk Pana Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego i Pana Leszka Zegzdy - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. 

W gronie wyróżnionych znalazł się uczeń pierwszej klasy naszego gimnazjum Jan Niemiec. Otrzymał on stypendium na rok szkolny 2014/2015, a jego opiekunem dydaktycznym jest pan Przemysław Potok. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia naukowe i warto zaznaczyć, że Jan otrzymał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich stypendystów z gimnazjów.

Janowi i rodzicom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.