Uczniowie dwóch klas naszego gimnazjum zaprezentowali przygotowane przez siebie przedstawienia w ramach programu profilaktycznego "Sam dokonuję wyborów- żyję wolny od nałogów". Uczniowie klasy Ib zaprezentowali krótkie przedstawienie pt."Dzień z życia Michała - nałogowego gracza komputerowego". Klasa IIa przygotowała wystąpienie, film i konkurs związane z uzależnieniem od alkoholu. Uczniowie obydwu klas przygotowali też plakaty, banery i hasła związane z poruszanymi problemami.

 

 

W dniu 25.09.2015 r. klasy I pojechały na wycieczkę do Tuchowa i Ciężkowic. W Tuchowie uczniowie poznawali historię patrona naszej szkoły. Obecny na miejscu zakonnik zapoznał młodzież z życiorysem arcybiskupa Leona Wałęgi i historią sanktuarium. Uczniowie odwiedzili też ruchomą szopkę bożonarodzeniową ojców redemptorystów. Następnie udali się do Ciężkowic. Na początku odpoczęli przy drobnym posiłku. Potem wyruszyli w trasę. Chodzili po skałkach i ścieżkach znajdujących się w głębi lasu. Następnie udali się w drogę powrotną do Moszczenicy. Czas spędzony na wyjeździe minął bardzo szybko i przyjemnie.

 

Są dziwy w niebie i na ziemi,
o których ani śniło się waszym filozofom
/Szekspir/


Pod koniec kwietnia roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klas III zmierzyli się z kilkudniowym egzaminem gimnazjalnym, po czym nastał dla nich czas wytchnienia… Jednak nie dla wszystkich…
Część z nich z wielką ochotą i zaangażowaniem podjęła się kolejnego wyzwania – inscenizacji „Dziadów cz.II” A. Mickiewicza.

      Dyrektor Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy informuje, że w dniach od 23 marca 2015r. do 19 czerwca 2015r. odbywa się rekrutacja uczniów do gimnazjum  na rok szkolny 2015/2016. 
Do klasy I  gimnazjum z urzędu przyjmowani są uczniowie  zamieszkujący w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.
O przyjęciu dziecka spoza obwodu do szkoły zdecyduje postępowanie rekrutacyjne. 
W celu przyjęcia dziecka spoza obwodu do szkoły należy przedłożyć odpowiedni wniosek, który można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe zasady rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Moszczenica w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 zamieszczamy poniżej.