Projekt "Rozwój twórczych zainteresowań, szansą na wzrost edukacji kulturalno-przyrodniczej pogranicza polsko - słowackiego" oraz Przegląd Regionalny "POSZUKIWACZE ARTYSTYCZNYCH PEREŁ" - 20 czerwca 2017r.


 

Wójt Gminy Moszczenica 

wraz z Młodzieżową Radą Gminy Moszczenica ogłasza konkurs 

na logo Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica.

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 10 do 17 lat, zamieszkała na terenie Gminy Moszczenica. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na kracie zgłoszeniowej, którą wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Moszczenica pok. nr 123 w terminie do 24 lutego 2017 r.

 

Dodatkowe informacje w załącznikach 

regulamin oraz karta zgłoszeniowa

Trzecia  Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica drugiej kadencji.

Kolejna sesja MRG odbyła się w dniu 20 grudnia 2016. Obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jerzy Wałęga, Sekretarz Gminy Teresa Brągiel, Skarbnik Jolanta Bielewicz, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szczerba, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Barbara Bogdan, Z-ca Dyrektor Zespołu Szkół  w Staszkówce Iwona Cygnarowicz,  opiekun MRG – Dyrektor Gimnazjum w Moszczenicy Witold Bogdan.

W czasie sesji podjęto dwie uchwały: o wyrażeniu zgody na prowadzenie strony internetowej MRG oraz o ogłoszeniu konkursu na logo Gminy w Moszczenicy.

W swoich wystąpieniach Wójt Gminy Jerzy Wałęga odniósł się do niepokojących wydarzeń politycznych w Berlinie oraz w kraju. Omówił również sytuację i ważne wydarzenia w Gminie Moszczenica. Wyjaśnił w obszernym wystąpieniu program porządkowania numeracji w gminie, do którego gmina ma zamiar przystąpić. Omówił również aktualny stan prac nad reformą edukacji i w jaki sposób reforma wpłynie na zmiany w szkołach Gminy. Wręczył radnym świąteczno mikołajkowe upominki – Kalendarze na 2017 r i długopisy.

W czasie opłatkowego spotkania noworocznego Radni składali Wójtowi, zaproszonym gościom, dyrektorom szkół świąteczno-noworoczne życzenia i stroiki. Był czas na połamanie się opłatkiem, składanie życzeń i śpiew kolęd.

 /Witold Bogdan/

Dzień 10 listopada 2016 r. dla Gimnazjum im abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy to dzień szczególny. Dla uczniów był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Ale dla całej społeczności szkolnej i lokalnej był dniem refleksji patriotycznej. Uczniowie Gimnazjum zgromadzili się w kościele by uczestniczyć w uroczystej Mszy Św. z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy uczestnicy przeszli w kolumnie na Plac Flagowy, gdzie  odbyła się uroczystość podniesienia na maszt Flagi Państwowej. Po odśpiewaniu hymnu i złożeniu pamiątkowych wiązanek kwiatów zebrani udali się do budynku gimnazjum. Tam odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Moszczenicy.